Praćenje poreza

Federal porez

Da biste pratili povraćaj Vašeg Federal poreza neophodno je da odete na sajt Američke poreske službe klikom na “Where’s My Refund”.

Da biste proverili status vašeg povraćaja Federal poreza neophodni su Vam:

pracenjefederal            *Status podnošenja je za W&T studente SINGLE, a tačan iznos povraćaja dobijate od nas.

Potrebno je da sačekate bar 5 nedelja od datuma prosleđivanja Vaše poreske prijave IRS-u pre prve provere. Od datuma izdavanja čeka sa povraćajem vašeg Federal poreza uobičajeno je par nedelja za njegov prijem.

OptimumTax agencija popunjava i šalje dokumenta za povraćaj poreza IRS-u u najkraćem mogućem roku. Nakon toga sve zavisi od IRS-a.

            *Napomena: U slučaju da niste dostavili tačne podatke o ukupno ostvarenoj zaradi u SAD, ili Vas IRS odabere za detaljniju proveru, poreski organi SAD će odložiti povraćaj Vašeg poreza.

State porez

Da biste pratili proces povraćaja State poreza, morate pratiti instrukcije koje ćemo Vam mi poslati u email-u nakon njegove obrade. Sama procedura praćenja State poreza zavisi od konkretne države u SAD u kojoj ste radili.

Social Security and Medicare (FICA) porezi

  •  Nažalost ne postoji način praćenja povraćaja ovih poreza.
  •  Prosečno vreme dobijanje povraćaja SS&M poreza je izmedju 6 meseci i 2 godine.

Ukoliko budete imali nekih problema, slobodno nas kontaktirajte.