Neophodna dokumentacija

Da biste aplicirali za Vaš povraćaj poreza, neophodno je da nam dostavite sledeća dokumenta:

  • Kopiju W-2 formulara ili poslednji pay slip od svakog poslodavca

*W-2 formular je dokument koji je Vaš poslodavac u obavezi da Vam pošalje do 31.januara na adresi koju ste upisali u W-4 formular (formular koji dobijate pri osnivanju radnog odnosa kod datog poslodavca). W-2 formular Vam pokazuje Vaše ostvarene prihode i naplaćene poreze. U slučaju da ne dobijete W-2 formular, možemo iskoristiti poslednji pay slip za pokretanje procedure povraćaja poreza.

*Pay slip je nedeljni ili mesečni dokument koji ste dobijali zajedno sa Vašim nedeljnim ili mesečnim čekom. Da bismo pripremili Vašu poresku prijavu neophodan nam je poslednji pay slip koji ste dobili od svakog poslodavca.

*Napomena: Korišćenjem W-2 formulara možete ubrzati proces povraćaja.

  • Kopiju Vaše Social Security kartice – neophodan nam je Vaš socijalni broj kako bismo popunili i poslali poresku prijavu IRS-u. Socijalni broj se sastoji iz 9 cifara u formatu XXX-XX-XXXX.
  • Kopiju prve strane pasoša i vize
  • Popunjen OptimumTax upitnik za povraćaj poreza (download)
  • IRS formular 2848 kojim nam dajete punomoć da Vas zastupamo pred IRS (Popuniti samo polja “Signature” i “Date” na liniji broj 7). (download)

*Pri skeniranju proverite da li ste podesili veličinu papira na A4 a rezoluciju na najmanje 300dpi (tačaka po inču). Snimite fajl u PDF ili JPEG formatu pre nego što nam ga pošaljete. Veličina svakog fajla ne bi trebala biti veća od 2MB. Ukoliko imate bilo kakvih teškoća, molimo vas da nas kontaktirate.

*Napomena: Ukoliko ste u SAD bili na J,M ili F vizi, i poslodavac Vam je greškom zadržavao Social Security and Medicare (FICA) poreze, neophodno je da na dostavite i:

  • Kopiju obrasca DS-2019,
  • Kopiju I-94 (ukoliko ne znate ovaj broj, možete otići na https://i94.cbp.dhs.gov/, upisati tražene podatke i direktno sa sajta odštampani obrazac).

*Za povraćaj ovih poreza neophodan je W-2 formular. Nažalost ne postoji način praćenja ovog poreza, a prosečan period povraćaja ovih poreza traje od 6 meseci do 2 godine.

*Usluga povraćaja Social Security and Medicare poreza iznosi $10 ukoliko radite povraćaj federalnog i state poreza kod nas, a plaća se zajedno sa uslugom obrade federalne i state poreske prijave. 

**Usluga povraćaja Social Security and Medicare poreza, ukoliko niste kod nas radili povraćaj federalnog i state poreza za godinu kada su SSM porezi odbijani, iznosi $20 a usluga se uplaćuje unapred.

Popunjenu dokumentaciju nam možete poslati:

  1. Email-om na: optimumtaxagency@gmail.com ili na office@optimumtaxagency.com 

*Kako bismo bili u mogućnosti da ponudimo ubedljivo najpovoljniju cenu u celom regionu, kancelarija će biti otvorena 6-7 meseci godišnje, kada ćemo i imati posla, i kada će vas 90% aplicirati za povraćaj poreza i dobiti isti.

*IRS pomoću raznih metoda u proseku godišnje odabere 3% – 6% poreskih prijava za detaljniju proveru. Zbog toga Vas savetujemo da prijavite ukupno ostvarenu zaradu u SAD, jer iako mi možemo odraditi ceo proces povraćaja poreza pomoću Vaših poslednjih pay slip-ova, zaposleni u IRS-u taj iznos uporedjuju sa iznosom na W-2 formularu, koju je Vaš poslodavac u obavezi da pošalje i njima. Takodje Vas savetujemo da čuvate dokaze o troškovima koje ste imali u vezi Vašeg programa u SAD.

Za sva dodatna pitanja nas slobodno kontaktirajte.