O nama

Optimum Tax agencija je sertifikovana od strane IRS-a (Američke poreske službe).

Imamo licencu za popunjavanje I slanje poreskih prijava, i sve ostale poslove u vezi poreza, kao i zastupanje svih klijenata pred IRS.

U Srbiji nam su nam ciljna grupa učesnici Work and Travel i H-2b programa, ali će nam predstavljati zadovoljstvo i saradnja sa svim licima koja su imala bilo kakav oblik dohotka u SAD.

Naš cilj je da uz najpovoljniju cenu usluge obrade poreza pružimo i maksimalni kvalitet.

Težimo izvlačenju optimalne koristi za naše klijente, uz poštovanje svih zakona i poreskih pravila koja su trenutno na snazi u SAD.

Naplaćujemo fiksnu cenu, bez dodatnih troškova (Inače i sam IRS nam svima koji se profesionalno bavimo ovim
poslom zabranjuje da naplaćujemo procentualno).apr

U Srbiji nas možete naći na sajtu Agencije za privredne registre

  • Matični broj: 64057162
  • PIB: 109270454

Takodje nas možete naći i na sajtu (www.irs.gov) Američke poreske službe pod brojem:

  • eaPTIN: P01878854
  • Enrollment card number: 00820812-EA

 

 

Kontakt:

optimumtaxagency@gmail.com

office@optimumtaxagency.com

+17012146581

OptimumTaxAgency – skype name

Adresa: 341 Holland Street – Somerville, MA 02144, U.S.